Skriv ett testamente och bestäm över ditt eftermäle

Att skriva ett testamente gör tillvaron enklare, både för dig själv och de efterlevande. Det är dessutom utvecklande för dig själv. Ett testamente innebär att du måste ta ställning till hur du vill att dina världsliga tillgångar ska fördelas och därmed även hur du vill att omvärlden ska minnas dig.

Ur juridisk synvinkel innebär ett testamente att du upprättar ett juridiskt dokument där du anger vad som ska ske med din egendom den dag som du avlider. Vad du kan skriva i testamentet beror bland annat på din familjesituation. Har du till exempel barn eller barnbarn har du mindre frihet att bestämma över hur arvet efter dig ska fördelas. Reglerna är komplicerade och du bör därför alltid anlita en jurist när du ska skriva ett testamente. Anlitar du en familjerättsjurist som är specialiserad på att skriva testamente kan du vara säker på att testamentet blir korrekt utformat och att det gäller den dag som arvet efter dig ska fördelas.

Ett testamente är en del av ditt eftermäle

Ett testamente är inte bara en juridisk handling från din sida. Det är även en del av ditt eftermäle. Vad du anger i ditt testamente har betydelse för hur minnet efter dig kommer att leva vidare, bland såväl nära anhöriga som andra. När du skriver ett testamente är det därför viktigt att du verkligen funderar på vad som är viktigt för dig, och hur du vill att eftervärlden ska minnas dig. Genom att ge bort en viss del av din egendom till ideella organisationer som till exempel Amnesty, Djurens vänner eller ett barnhem i en annan del av världen, kan du påverka hur minnet efter dig kommer att leva vidare.

Underlätta för de efterlevande

Förutom att ett testamente ger dig möjlighet att styra över vem som ska ärva vad och hur du vill att omvärlden ska minnas dig, underlättar ett testamente även tillvaron för de efterlevande. Genom att skriva ett testamente gör du klart för omgivningen vad som ska ske med din egendom. Därigenom minskar du avsevärt risken för diskussioner och tvister mellan de efterlevande om hur ditt arv ska fördelas. Anlitar du dessutom en jurist som skriver ditt testamente kan du sova gott om nätterna och vara säker på att arvet efter dig kommer att fördelas precis som du önskar.

Klicka här för att maila oss