Varför är läsning viktigt?

Läsning lärs ut till barn redan från några månaders ålder och det är en betydande del i  barns utveckling. Genom att kunna läsa kan dem ta in information, analysera och öka kreativiteten.

Redan när barnet är under året börjar föräldrar läsa högt ur böcker, dels för att underhålla barnet eller ha en avslappnad stund men också för att främja kommunikationsförmågan. Genom att börja läsa för barn så tidigt som vid 8 månaders ålder kan det hjälpa dem i talutveckling samt läsning längre fram. Läsning är också en viktig del för att kunna ta del av information, både i utbildningssyfte och samhällsinformation.

Främjar minnet

Läsning lärs ut redan på förskolenivå och gynnar deras utveckling på flera olika sätt. Genom att läsa lär sig barn att minnas och analysera, det är dessa förmågor som hjälper dem att hänga med i berättelsen. Något som tyder på att minnet utvecklas hos ditt barn är att de får favorithistorier och böcker som de gärna vill läsa igen. 

Koncentrationsförmågan blir också bättre i och med läsning. I början när du läser med barn är det lätt hänt att fokuset hamnar på andra saker efter en stund. Med tiden kommer du att märka att era lässtunder blir längre och längre, vilket tyder på att koncentrationen börjar bli bättre. 

Få ut mer av utbildningen

Barn som har fått böcker lästa för sig i ung ålder har större förutsättningar till att få ett större ordförråd. Detta gör det enklare för dem att hänga med i skolan under högläsningar eller när de själva måste läsa ur böcker för att ta till sig information. I och med att det blir lättare för dem att ta del av utbildningen kommer detta leda till bättre studieresultat och större utveckling.

Kreativiteten ökar

Läsning tar med barnen till sagornas värld och om de läser mer kommer också deras kreativa tänk att utvecklas. De kommer att vilja ta med sig själv till fiktiva scenarion eller hitta på egna historier. Kreativiten kommer inte bara spegla sig i historieberättande, utan även i den emotionella intelligensen och skolarbete.

Klicka här för att maila oss