Utbilda dig om bitcoin

Att investera i olika tillgångsslag innebär alltid en risk. Innan varje investering är det viktigt att ta reda på tillräckligt mycket information för att kunna ta ett bra beslut. Bitcoin är en komplex valuta där värdet snabbt kan förändras.

När det kommer till alla finansiella instrument är det viktigt att du har kunskap om vad du handlar. Alla investeringar innebär risk och det är bättre att läsa på innan en efter. Olika tillgångsslag som aktier, råvaror, valutor eller obligationer kan vara olika komplexa och vissa kräver mer kunskap än andra.

Bitcoin innebär hög risk

Bitcoin är en digital kryptovaluta som kan handlas dygnet runt, det är en marknad som aldrig stänger. Det finns lite olika sätt att köpa bitcoin på. Bitcoinkursen är väldigt volatil och priset kan svänga snabbt och mycket på väldigt kort tid. Den kan både stiga och falla flera hundra dollar i värde på en gång. Det innebär att det är hög risk att investera i bitcoin men som andra sidan ger möjlighet till hög avkastning. Därför är det bra att tänka på att endast investera den summan du känner att du har råd att förlora.

Viktigt att ta reda på information

Det som är viktigt innan du köper bitcoin är att du är införstådd med hur kryptovalutan fungerar. Värdet bestäms av utbud och efterfrågan och står helt utanför den traditionella ekonomin. Fundera också på i vilket syfte du vill äga bitcoin. Vill du spekulera i en uppgång och äga det som en investering eller är du mer intresserad av att använda det som betalmedel när du handlar saker.

Viktigt att ha förståelse för när det gäller bitcoin:

  • Bitcoin är väldigt volatil.
  • Det är ingen traditionell valuta.
  • Innebär hög risk.
  • Kan ses som betalmedel och investering.

Investera i bitcoin

Det går att investera i bitcoin på olika sätt. Du kan köpa bitcoin i en digital plånbok och äga bitcoin direkt. Det finns också många olika aktörer som erbjuder olika certifikat som har bitcoin som underliggande produkt. Det innebär att du inte direkt äger bitcoin. Bara du vet hur mycket risk du är benägen att ta och hur mycket du tror på bitcoin.

Klicka här för att maila oss